Λειτουργία

Η τεχνολογία μαζί με την ακρίβεια των συνδέσεων των προϊόντων της Almeva® πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Τα εξαρτήματα μηχανικής σύνδεσης της Almeva® βασίζονται στην τεχνολογία της κοχλιωτής σύσφηξης (βιδωτές συνδέσεις). Το διαιρούμενο παξιμάδι, το σπείρωμα και υλικά σύνδεσης (θυρίδα επιθεώρισης, αποστάγγιση ή εξάρτημα σύνδεσης σωλήνων), αποτελούν σταθερούς συνδέσμους των συστημάτων. Το παξιμάδι σύνδεσης πρέπει να ρέι ελεύθερα στο σταθερό σπείρωμα χωρίς δυσκολία για την σωστή στεγανοποίηση του εξαρτήματος. 

Σύνδεσμος

Šroubovaví spoj

Ο βιδωτός σύνδεσμος μπορεί να τοποθετηθεί σε σημεία με αποσπόμενες συσκευές (π.χ. σιγαστήρες), αλλά και για χρήση επιμηκυνσης αγωγών.  Η χρήση του συνδέσμου δεν δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία ή στην συντήρηση του συστήματος. Επιπλέον χρήση του βιδωτού συνδέσμου γίνεται σε συνδέσεις εξαρτημάτων με αλλαγή κατεύθηνσης, σε εύκαμπτους σωλήνες, κλπ.

Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων 

Odvod kondenzantu

Η κατασκευαστική σχεδίαση αυτού του στοιχείου εξασφαλίζει την ομαλή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων. Η αυξημένη άκρη λειτουργεί ως λασπωτήρας, αποφεύγοντας έτσι την φραγή της παγίδας, η οποία ενεργεί ως σφραγίδα πίεσης. Το βιδωτό πώμα και τα  συνολικά αποσυναρμολογούμενα στοιχεία επιτρέπουν ταυτόχρονα τον έλεγχο του συστήματος.

Θυρίδα επιθεώρισης

Víčko

Η θυρίδα επιθεώρησης επιτρέπει τον έλεγχο και την μέτρησης των καυσαερίων. Μέρος της θυρίδας μπορεί να είναι εξάρτημα με ακροφύσιο, για την μέτρηση των καυσαερίων η οποία  στεγανοποιήτε με βίδα από το ίδιο υλικό και o-ring. 

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.