Nejširší sortiment plastového spalinového systému v ČR

V březnu 2009 vstoupila na český trh společnost Almeva East Europe s.r.o. (dále AEE), člen silné skupiny Almeva AG (se sídlem ve Švýcarsku), která se v oboru plastových spalinových systémů pohybuje již od roku 1993. Na základě nepřetržité poptávky východních trhů o plastové systémy odvodu spalin bylo nutností společnosti Almeva rozšířit oblast působení o další státy. Díky silnému západnímu kapitálu, zaběhlé výrobě a výtečným znalostem v oboru, mohla v relativně krátké době vzniknout nová dceřiná společnost AEE, která nyní dodává kvalitní plastový systém několika významným evropským výrobcům spotřebičů. Společnost AEE našla své zázemí v České republice v Želešicích u Brna, nedaleko důležité středoevropské dálniční křižovatky D1/D2 kde v současné době v plném pracovním provozu dokončuje výstavbu nových skladových a kancelářských prostorů. Z tohoto místa může spolehlivě zajistit flexibilní dodávku plastových komponent do celé střední a východní Evropy (SK, HU, PL, LV, LT, GR apod.). Dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství vytvořilo ze skupiny Almeva pružný celek, jehož síla spočívá ve stabilní pozici na evropském trhu.

Přednosti systému Almeva

Systém odvodu spalin Almeva disponuje řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahuje přes 200 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 1550 katalogových položek tvořících ucelený spalinový systém. Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva nejširší sortiment plastového systému odkouření se zaručenou kvalitou. Tento moderní vyspělý systém odvodu spalin s léty prověřeným výrobním postupem dospěl k dokonalé přesnosti a kvalitě. Základem je precizně navržený tvar hrdlového spoje, umožňující vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení. Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a narozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému. Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje potom stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě komínů, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.

    Použití systému Almeva

  • slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C
  • je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší, než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem
  •  není určen pro spalinové cesty ve kterých může dojít k vyhoření sazí
  • vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu
  • použitelný pouze pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynnápaliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry ≤0,2%,kerosin)
  • pro novou výstavbu (montáž) komínů
  • pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
  • možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak vexteriéru

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.