Classification and designation of Almeva plastic flue exhaust system

Plastový spalinový systém Almeva musí být ostatně jako každý komínový systém řádně označen a klasifikován dle příslušných národních norem, které jsou nyní již harmonizovány s evropskými normami. Tyto úkony jsou podstatné zejména pro zatřízení komínového systému do příslušné kategorie spalinových systémů. To následně umožňuje jednoduše určit jaký typ spalinové cesty je potřeba pro daný spotřebič. Jako příklad uvádím dva případy špatného napojení kotle na spalinovou cestu s kterými se v praxi můžeme setkat poměrně často.
1) kondenzační kotel je připojen do klasického šamotového zděného komínu pro podtlak, což je nepřípustné. 
2) tzv. „turbo“ kotel s teplotou spalin na hrdle odkoření často až 145 °C je připojen přímo na plastovou spalinovou cestu jako by se jednalo o kondenzační kotel, čímž je hrubě přesažena max. dovolenou bezpečná teplota spalin 120 °C. V takových případech bohužel musí zafungovat bezpečnostní kritérium 150°C. Jedná se o horní mez rozsahu teplot, při které si plast při krátkodobém působení ještě dokáže zachovat své výtečné vlastnosti (na teplotu 150 °C jsou běžně zkoušeny plastové spalinové systémy). Uvedené případy bývají častou chybou nejen všemožných montážních organizací, ale i erudovaných kominíků. Je nutností těmto chybám předcházet, respektovat příslušné zákony, nařízení, vyhlášky a v neposlední řadě se řídit zejména platnými normami a svým dílem tak neohrožovat zdraví a život osob.

Detailed classification and designation
All flue gas parts of the Almeva system are classified according to ČSN EN 1443, which determines general requirements and basic functional conditions for chimneys and are designated according to ČSN EN 14471, the subject of which is the assessment of properties of system chimneys with plastic liners. Tubes are usually marked with printed lines including all the required data. Adapting pieces include the so-called "identification mark" (a list of required data pressed on the neck).
The whole system and all its elements are certified and have the CE mark, which corresponds to 93/68/EC Directive. CE symbol is placed together with the certificate number 0036 CPD 9165 001 on individual components in the form of a label.
Example of tube designation:
Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 H1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 053
Example of adapting piece designation:
Almeva PP
T120;H1;W;2;O-20
R00;EI 00(nbb)
Z-7.2-3128 TÜV
VKF Nr. Z 14700
Explanatory notes:

Almeva......................manufacturer’s trademark
PP..............................type of used material PP (polypropylene), sometimes a detailed specification of the polypropylene may be provided, e.g. PPH (polypropylen-homopolymer)
DN 80x1,9.................nominal bore (with plastic tubes the external size is given plus wall thickness)
Z-7.2-3128 TÜV.......certificate No. (issued by German Institute for Civil Engineering)
VKF Nr. Z 14700......number of Swiss national fire safety certificate
T120...........................thermal class (for flue gas temperature of up to 120 °C)
H1...............................pressure class (up to 5000 Pa for overpressure chimneys)
W.................................resistance class to condensate effects (for chimneys with designed wet operation)
2..................................class of resistance to corrosion (for gaseous fuel or natural gas (L, H) and liquid fuel (LTO with sulphur content ≤0,2%, kerosene))
O..................................resistance class to chimney fire (for chimneys without resistance to chimney fire)
20................................distance to flammable construction materials (distance 20mm)
R00.............................thermal resistance (0 m2.K.W-1)
EI00............................fire resistance (0 minutes)
Charge 07 053.........batch No. (e.g. in the case of a manufacturing defect it is used for product recall, also used for statistical purposes)
Example of a chimney label:
Although individual tubes and adapting pieces are duly marked by the manufacturer, each chimney must additionally have a chimney label because after incorporating the chimney system into a structure the said markings are not always legible or placed at an accessible spot. The label describes the given flue gas path as a whole according to respective standards. It must be indelible, distinct, made of durable material, placed on a visible spot, it must not be covered with paint, removed or damaged in any way. It contains the name of the company or manufacturer's trade name, designation according to ČSN EN 14471, nominal diameter and thermal resistance of the chimney, manufacturer and the type of appliances, total output of appliances, information about the installation and mounting company (address, tel. No., etc.), date of installation and the No. of the inspection report. The correctly attached and filled in chimney label is one of the many factors proving the expertise of the installation worker, who performed the work.

Example of a chimney tag

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.