Παραγωγή

Πλαστικοί άκαμπτοι και εύκαμπτοι σωλήνες, εξαρτήματα 

  Βασικό υλικό κατασκευής είναι το ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο (PPH). Είναι ένα θερμοπλαστικό με υψηλή μοριακή υπόσταση, εν μέρει με κρυσταλλική πυκνότητα σαφώς χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες δομές που χρησιμοποιούνται πλαστικά, τα οποία κυμαίνονται 0,90 έως 0,91 g.cmˉ³. Η επιφάνειά του δεν είναι διαλυτή, δεν διογκώνεται και έτσι η χρήση κόλλας καθίστατε πολύ δύσκολη. Από την άλλη, είναι πολύ εύκολο να συγκολληθεί. Το PPH είναι ανθεκτικό στον χρόνο και γι'αυτό τα υλικά των συστημάτων έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

  Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική του χημική αντίσταση σε οξέα (εκτός από οξειδοτικά οξέα), αλκαλικά και ελαφρά διαλυτικά. Έχει μεγάλη αντοχή σε καιρικά φαινόμενα και σε μικροοργανισμούς, διαθέτει αποδεκτή φυσιολογία ωστόσο, δεν είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Οι σωλήνες PPH σε μαύρο χρώμα είναι προστατευμένοι από την υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με το EN ISO 8256:2004.

  Σε σύγκριση με άλλα κοινά πλαστικά έχει πολύ καλή επιφανειακή σκληρότητα και επαρκή ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το PPH χαρακτηρίζεται επίσης από καλή αντοχή σε κρούση, καλές ηλεκτρο-μονωτικές ιδιότητες, με σχεδόν μηδενική απορρόφηση των συμπυκνωμάτων και την υψηλή βραχυπρόθεσμη μεταφορά θερμότητας μικρής διάρκειας έως 140 ° C. Επίσης, έχει πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (μόνο 0.22 W / mK), με αποτέλεσμα να μην προκαλείτε μεγάλη μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων μέσα στις σωληνώσεις , όπως συμβαίνει π.χ. στις ανοξείδωτες. Το PPH ανήκει στα θερμοπλαστικά και γι'αυτό όταν θερμαίνεται ή ψύχεται, διατηρεί τις εξαιρετικές του ιδιότητες.

 

Στεγανοποίηση

  Δακτύλιοι τύπου o-ring, κυκλικοί ή με πτερύγια καθώς και άλλα υλικά του συστήματος σφράγισης κατασκευάζονται από αιθυλένιο – προπυλένιο – διένιο – καουτσούκ – M class (EPDM) και τοποθετούνται σε όλους τους σωλήνες και τα εξαρτήματα κατά την γραμμή παραγωγής. Πρόκειται για ένα ελαστομερείς υλικό υψηλής ποιότητας με αντίσταση έναντι των αποτελεσμάτων των συμπυκνωμάτων, της υψηλής θερμοκρασίας  (βραχυπρόθεσμα έως 150 °C), με αντίσταση στη γήρανση, στην οξείδωση, στο όζον και στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. Αυτό το ανθεκτικό στα οξέα ελαστικό έχει επίσης πολύ καλή αντοχή στα χημικά σαν οργανικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου και του διοξειδίου του άνθρακα), αλλά και στις πολικές οργανικές ενώσεις. Ωστόσο, το  EPDM πολύ κακή αντίσταση στο αργό πετρέλαιο.

Εξωτερική επίστρωση και εξαρτήματα αγκύρωσης 

  Τα συστήματα LIB και LAB έχουν εξωτερική επίστρωση και τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά στιλβωμένο κατασκευαστικό χάλυβα αρ.1.4301 (σήμανση σύμφωνα με το EN ISO X5CrNi18-10). Αυτός ο ωστενικός ανοξείδωτος χάλυβας, χρωμίου – νικελίου, είναι εύκολος στη συγκόλληση, ανακυκλώνεται, έχει καλή ολκιμότητα, αντίσταση στη φθορά και  μακροχρόνια αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300 °C. Ο χάλυβας είναι ανθεκτικός στο νερό, στον ατμό, στην υγρασία του αέρα και  σε ασθενή οργανικά ή ανόργανα οξέα.

 

  Τα συστήματα LIL και LAL έχουν εξωτερική επίστρωση και τα εξαρτήματα αγκύρωσης είναι κατασκευασμένα από απλό κατασκευαστικό χάλυβα αρ.1.0330 (σήμανση σύμφωνα με το EN ISO DC01), ή από ανοξείδωτο χάλυβα αρ.1.4301 (σήμανση σύμφωνα με το EN ISO X5CrNi18-10). Ο χάλυβας αρ.1.0330 έχει εγγυημένη καθαρότητα, περιεκτικότητα φωσφόρου και θείου, ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού, ενώ το όριο διαρροής και η ολκιμότητα του είναι κατάλληλα για εν ψυχρό διαμόρφωση (κύλιση) και για τροποποίηση της επιφάνειάς του με τη χρήση βερνικιού, βαφής ή επισμάλτωσης. Λόγο αυτών των ιδιοτήτων, η επιφάνεια όλων των εξαρτημάτων των συστημάτων LIL και LAL που είναι βαμμένα με λευκή ηλεκτροστατική βαφή έχουν εγγυημένη προστασία από τις εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και αισθητική λειτουργία.

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.