Σήμανση των στοιχείων του συστημάτων

 

 

  Όλα τα μέρη μίας καπνοδόχου ενός συστήματος Almeva κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1443 που ορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις βασικές λειτουργικές συνθήκες για καπνοδόχους και έχει σημανθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1443 του οποίου το θέμα είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των συστημάτων καπνοδόχων με πλαστικούς αγωγούς. Η σήμανση των σωλήνων γίνεται συνήθως τυπώνοντας κατά μήκος τους όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα εξαρτήματα έχουν την λεγόμενη  "επισήμανση αναγνώρισης" (περίληψη των απαιτούμενων στοιχείων είναι χαραγμένα στην υποδοχή τους). 

  Ολόκληρο το σύστημα και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα , και φέρου το σύμβολο CE που αντιστοιχεί στην οδηγία 93/68/ΕΚ. Το εν λόγο σύμβολο CE μαζί με τον αριθμό του πιστοποιητικού 0036 CPD 9165 001 τοποθετούνται σε κάθε ένα εξάρτημα με την μορφή αυτοκόλλητου. 

 

Παράδειγμα σήμανσης σωλήνα:

Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 P1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 053

Παράδειγμα σήμανσης εξαρτημάτων:

Almeva PPT120;P1;W;2;O-20R00;EI 00(nbb)Z-7.2-3128 TÜVVKF Nr. Z 14700

Ετικέτα καπνοδόχου:

Chimney tag

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.