Εισαγωγή

  Η Ελβετική εταιρία Almeva AG ιδρύθηκε το 1994. Ο στόχος της ήταν να δημιουργήσει το καλύτερο σύστημα απαγωγής καυσαερίων από πλαστικό στην Ευρώπη. Με την πολυετή πείρα σε τέτοιου είδους παραγωγή, οι ιδρυτές της είχαν την ευκαιρία για την αποφυγή λαθών την βελτίωση των προϊόντων της.

  Το 1996, η Almeva άρχισε να διαθέτει τα πλαστικά συτσήματά της από PVDF στις διαστάσεις των DN 75-250 mm. Με την αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων, ειδικά έξω από την Ελβετία, η Almeva πρόσθεσε στην παραγωγήτης συτήματα από το οικονομικότερο υλικό PPH. Με τα χρόνια, το εργοστάσιο στο Bürglen δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Έτσι στο Uzwil δημιουργήσε ένα νέο  κτιριακό συγκρότημα για την επαρκή κάλυψη προμήθειας προϊόντων για την αγορά.

  Με την προσθήκη του νέου συστήματος plug-in, σε διατομές 80, 110, 125 και 160 οι χώροι αποθήκευσης και παραγωγής στο Uzwil δεν ήταν και πάλι επαρκείς. Στο Schwaizersholz είναι πλέον η οριστική έδρα του εργοστασίου της Almeva AG, με ιδανικό και επαρκή χώρο για οποιαδήποτε επέκταση ή αλλαγή στην παραγωγή.

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.