Ανάκτηση Θερμότητας

HEAT RECOVERY SYSTEM

Μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών CO2

Σε μια αγορά με συνεχώς αυξανόμενες τιμές ενέργειας και αυστηρότερες απαιτήσεις για εκπομπές αερίων CO2, είναι σημαντικό για εμάς να αναζητήσουμε και να τονίσουμε άλλες δυνατότητες χρήσης ενέργειας από τα καυσαέρια, το ατμό και άλλες διεργασίες που προκύπτουν κατά την απόρριψη περίσσειας θερμότητας. Επομένως, θεωρούμε ότι η ανάκτηση θερμότητας είναι οικονομικά συμφέρουσα όσον αφορά την εξοικονόμηση και τη χρήση ενέργειας από διεργασίες παραγωγής θερμότητας που διαφορετικά θα διέφευγαν μέσω της καμινάδας απευθείας στην ατμόσφαιρα.

Η ανακτώμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση κτιρίων, την εξυπηρέτηση του ζεστού νερού χρήσης ή για άλλους σκοπούς σε χώρους παραγωγής. Ή εάν υπάρχει επιλογή, επιστροφή της ενέργειας στον πάροχο δικτύου τηλεθέρμανσης.

 

Μείωση κατανάλωσης καυσίμου

Η απώλεια ενέργειας από καυσαέρια ή άλλη θερμική διεργασία είναι συνήθως περίπου 15-20%. Με το σύστημα ανάκτησης θερμότητας exodraft, μπορεί να ανακτηθεί έως και το 80% της θερμότητας. Με άλλα λόγια, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου έως και 12-16% και μείωσης των εκπομπών CO2Η λύση της exodraft προσφέρει την αποτελεσματική χρήση της ανακτώμενης θερμότητας σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστική τιμή και μια ελκυστική περίοδο απόσβεσης για τις επενδύσεις σας.

Εξατομικευμένοι υπολογισμοί για την επιχείρησή σας

 

Με το λογισμικό προσομοίωσης exodraft OptiCalc HR™, μπορούμε να σας προσφέρουμε έναν συγκεκριμένο υπολογισμό για το πόση ενέργεια μπορεί να εξοικονομήσει η εταιρεία σας επενδύοντας σε ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας της exodraft. Το λογισμικό προσομοίωσης της exodraft OptiCalc HR™ παρέχει επίσης πληροφορίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της εισαγωγής ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας.

 

 

1) Safe Plate - μονάδα ανάκτησης θερμότητας

2) Συσκευή (π.χ. λέβητας, φούρνος, στεγνωτήριο κ.λπ.)

3) Ανεμιστήρας καυσαερίων για εξασφάλιση βέλτιστου ελκυσμού

4) Δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού

5) Κυκλοφορητής

6) Τρίοδη βάνα ανάμειξης 

7) Ενσωματωμένο „bypass“

8) Συμπαγής εναλλάκτης θερμότητας

 

Πού μπορεί να ανακτηθεί θερμότητα;

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανακτώμενη ενέργεια;

Δείτε σχετικό video στο YouTube

Ανάκτηση Θερμότητας exodraft

Εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας

Ανάκτηση ερμότητας & Μηχανικός Ελκυσμός

Έντυπο Δεδομένων Ανάκτησης Θερμότητας

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.