Σύστημα LAS, PPH / inox

Client: 
Πολυκατοικία 5 ορόφων, σύνδεση 5 συσκευών σε κοινή καμινάδα PPH / inox dn125/180.
Σύστημα LAS, PPH / inox
Σύστημα LAS, PPH / inox
Σύστημα LAS, PPH / inox
Σύστημα LAS, PPH / inox
Σύστημα LAS, PPH / inox
Σύστημα LAS, PPH / inox

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.