Σήμανση των στοιχείων των συστημάτων

  Όλα τα μέρη μίας καπνοδόχου ενός συστήματος Almeva κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14431 που ορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις βασικές λειτουργικές συνθήκες για καπνοδόχους και έχει σημανθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14431 του οποίου το θέμα είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των συστημάτων καπνοδόχων με πλαστικούς αγωγούς. Η σήμανση των σωλήνων γίνεται συνήθως τυπώνοντας κατά μήκος τους όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα εξαρτήματα έχουν την λεγόμενη "επισήμανση αναγνώρισης" (περίληψη των απαιτούμενων στοιχείων είναι χαραγμένα στην υποδοχή τους). 

  Ολόκληρο το σύστημα και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα , και φέρου το σύμβολο CE που αντιστοιχεί στην οδηγία 93/68/ΕΚ. Το εν λόγο σύμβολο CE μαζί με τον αριθμό του πιστοποιητικού 0036 CPD 9165 001 τοποθετούνται σε κάθε ένα εξάρτημα με την μορφή αυτοκόλλητου. 

 

Παράδειγμα σήμανσης σωλήνα:

Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 H1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 053

Παράδειγμα σήμανσης εξαρτημάτων:

  • Almeva PP
  • T120;H1;W;2;O-20
  • R00;EI 00(nbb)
  • Z-7.2-3128 TÜV
  • VKF Nr. Z 14700

 

Επεξηγήσεις σήμανσης:

Almeva

 

Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή


PP

Τύπος υλικού που χρησιμοποιείται PP (πολυπροπυλένιο),

μερικές φορές ο ακριβής τύπος πολυπροπυλενίου μπορεί

να προσδιοριστεί με περισσότερες λεπτομέρειες,

π.χ. PPH (πολυπροπυλένιο-ομοπολυμερές)

DN 80x1,9

 

Ονομαστική διάσταση (για πλαστικά: εξωτερική διάσταση

και πάχος τοιχώματος)

 

Z-7.2-3128 TÜV

 

Αριθμός πιστοποιητικόύ (Εκδόθηκε από το Γερμανικό

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κατασκευών)

 

VKF Nr. Z 14700

 

Αριθμός Ελβετικού Εθνικού

Πιστοποιητικού Πυροσβεστικής

 

T120

 

Κατηγορία αντοχής θερμοκρασίας

(T120 = για θερμοκρασία καυσαερίων έως 120°C)

 

H1

 

Κατηγορία πίεσης 

(H1 = για καμινάδες υψηλής πίεσης έως 5000 Pa)


W

 

Κατηγορία αντίστασης συμπυκνωμάτων

(W = για καμινάδες που έχουν σχεδιαστεί

να λειτουργούν σε υγρή κατάσταση λειτουργίας)


2

 

Κατηγορία αντοχής στη διάβρωση

(2 = για αέρια καύσιμα ή φυσικό αέριο (L, H) και

υγρά καύσιμα (LTO με περιεκτικότητα σε θείο ≤0,2%, κηροζίνη))


O

 

Κατηγορία αντοχής σε καύση αιθάλης

(Ο = για καμινάδες χωρίς αντοχή στην καύση αιθάλης)

 

20

 

Απόσταση από εύφλεκτα υλικά

(20 = απόσταση 20mm)


R00

Θερμική αντίσταση

(R00 = 0 m2.K.W-1

 

EI00

 

Αντοχή στη φωτιά 

(ΕΙ00 = 0 λεπτά)


Charge 07 053

Αριθμός παρτίδας

(π.χ. σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος

χρησιμοποιείται για την απόσυρση των δεδομένων ειδών

από την πώληση, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς) 


 

Ετικέτα καπνοδόχου:

Κάθε καπνοδόχος πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία να διακρίνονται οι σχετικές διαδρομές
καυσαερίων σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι ετικέτες πρέπει να είναι μόνιμες και ευδιάκριτες,
κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό και να είναι τοποθετημένες σε ορατό σημείο. Περιλαμβάνουν το όνομα
της εταιρίας ή το σήμα του κατασκευαστή, σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14471, ονομαστική διάμετρο
και θερμική αντίσταση της καπνοδόχου, κατασκευαστή και τύπο συσκευών, ισχύ συσκευών και πληροφορίες του
εγκαταστάτη (διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ.), ημερομηνία και αριθμό αδείας εγκαταστάτη.

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.