Άκαμπτο Σύστημα Καπνοδόχου STARR

Το σύστημα STARR χρησιμοποιείται για την απγωγή των καυσαερίων από λέβητες συμπύκνωσης και χαμηλών θερμοκρασιών, με την υψηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο της συσκευής τους 120°C. Προορίζεται κυρίως για διαδρομές υπερπίεσης (Η1) και υψηλής πίεσης καυσαερίων (Ρ1), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων στις οποίες μπορεί να υπάρξει καύση αιθάλης. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε υγρή κατάσταση λειτουργίας (W) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδρομή των καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα ή φυσικό αέριο (L, H) και υγρά καύσιμα (LTO με περιεκτικότητα σε θείο έως 0,2% κηροζίνη).Αποτελείται από άκαμπτους σωλήνες και εξαρτήματα PPH, διατομής Ø60 – 315 mm. Προορίζονται κυρίως για χώρους εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται ως αγωγοί σε ευθύγραμμες καπνοδόχους και η σύνδεσή τους γίνεται με συνδέσμους υποδοχής με παρέμβυσμα EPDM. Οι σωλήνες PPH σε μαύρο χρώμα είναι προστατευμένοι από την υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με το EN ISO 8256:2004.

Διαστάσεις αγωγών STARR

Ø (mm)

Εσωτερική διατομή υποδοχής (mm) 

Πάχος τοιχώματος (mm)

Εξωτερική διατομή υποδοχής (mm)

60 

56 

2,0

75

80

76

2,0

95

100

95

2,5

115

110

104

2,5

127

125

118

3,0

145

160

152

3,5

182

200

189

4,0

230

250

242

4,0

295

315

304

6,0

360

Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση οριζόντιων σωληνώσεων, πρέπει να υπάρχει κλίση προς τον λέβητα τουλάχιστον .

Εύκαμπτο Σύστημα Καπνοδόχου FLEX

Το σύστημα FLEX χρησιμοποιείται για την απγωγή των καυσαερίων από λέβητες συμπύκνωσης και χαμηλών θερμοκρασιών, με την υψηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο της συσκευής τους 120°C. Προορίζεται κυρίως για διαδρομές υπερπίεσης (Η1) και υψηλής πίεσης καυσαερίων (Ρ1), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων στις οποίες μπορεί να υπάρξει καύση αιθάλης. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε υγρή κατάσταση λειτουργίας (W) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδρομή των καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα ή φυσικό αέριο (L, H) και υγρά καύσιμα (LTO με περιεκτικότητα σε θείο έως 0,2% κηροζίνη).Αποτελείται από εύκαμπτους σωλήνες και εξαρτήματα PPH, διατομής Ø60 – 200 mmΣχεδιασμένο ειδικά για επένδυση ευθύγραμμων και κυρτών καμινάδων, με μέγιστη απόκλιση έως και 45° από τον κατακόρυφο άξονα (EN734201 - άρθρο 6.4.3). Τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος FLEX συνδέονται με υποδοχές τύπου μπαγιονέτ ή με παξιμάδια σύνδεσης με χρήση δακτύλιου EPDM.

Διαστάσεις αγωγών FLEX 
Ø (mm) Εσωτερική διατομή υποδοχής (mm) Πάχος τοιχώματος (mm) Εξωτερική διατομή υποδοχής (mm)
60 60 1,0 72
80 80 1,0 92
100 / 110 100 1,0  112
125 125 1,0 137
160 153 1,0 175
200 178 1,0  200

Ομοκεντρικό σύστημα καπνοδόχου εσωτερικής χρήσης LIK

Το σύστημα LIK αποτελείται από ομόκεντρους άκαμπτους σωλήνες και κομμάτια PPH/PPH DN 60/100 & 80/125 mm. Προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων/αέρα καύσης σε εσωτερικούς χώρους για διαδρομές υπερπίεσης (Η1) και υψηλής πίεσης καυσαερίων (Ρ1), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων στις οποίες μπορεί να υπάρξει καύση αιθάλης. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε υγρή κατάσταση λειτουργίας (W) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδρομή των καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα ή φυσικό αέριο (L, H) και υγρά καύσιμα (LTO με περιεκτικότητα σε θείο έως 0,2% κηροζίνη), η σύνδεση τους γίνεται με συνδέσμους υποδοχής με παρέμβυσμα EPDM. Το σύστημα LIK μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομο σε μία εγκατάσταση τύπου "C" ή να αποτελέσει τμήμα καπναγωγού σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συστήματα.

Διαστάσεις αγωγών LIK

Ø (mm)

Εσωτερική διατομή υποδοχής (mm) 

Πάχος τοιχώματος (mm)

Εξωτερική διατομή υποδοχής (mm)

60/100

96

2,0

110

80/125

122

2,0

135

Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση οριζόντιων σωληνώσεων, πρέπει να υπάρχει κλίση προς τον λέβητα τουλάχιστον .

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.