Αλουμινίου συστήματα απαγωγής καυσαερίων

Περιγραφή Συστήματος

Χρησιμοποιείται για την απαγωγή καυσαερίων από συσκευές τύπου TURBO με την υψηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο καυσαερίων της συσκευής 200°C. Προορίζεται κυρίως για διαδρομές καυσαερίων σε υπερπίεση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων στις οποίες μπορεί να υπάρξει καύση αιθάλης. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν και σε υγρή κατάσταση λειτουργίας.

Σύστημα καπναγωγών αλουμινίου AL1

AL - άβαφο ή βαμμένο λευκό

DN 80 - 100 mm

Χαρακτηριστικά:

  • Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων αλουμινίου AL1 αποτελείται από συμπαγείς σωλήνες και εξαρτήματα - βαμμένα ή άβαφα.
  • Το σύστημα AL1 προσφέρεται σε διαμέτρους 80 mm και 100 mm.
  • Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση και για ευθύγραμμων τμημάτων καμινάδας.
  • Τα στοιχεία του συστήματος AL1 συνδέονται με υποδοχές (κεφάλι), με ελαστικούς δακτύλιους (φλάντζες) σιλικόνη

Σύστημα καπναγωγών αλουμινίου AL2

AL / AL, άβαφο ή βαμμένο λευκό

DN 60 /100 - 80 / 125 mm

Χαρακτηριστικά:

  • Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων αλουμινίου AL2 αποτελείται από ομόκεντρους σταθερούς σωλήνες και εξαρτήματα AL/AL.
  • Το σύστημα AL2 προσφέρεται σε διαμέτρους 60/100 mm και 80/125 mm.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για διαδρομές καυσαερίων σε εσωτερικό περιβάλλον.
  • Τα στοιχεία του συστήματος AL2 συνδέονται με υποδοχές (κεφάλι), με ελαστικούς δακτύλιους (φλάντζες) σιλικόνης.

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.