Ανεμιστήρες RS

Χρήση

Για λέβητες και τζάκια που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, βιομάζα, φυσικό αέριο ή πετρέλειο. Συνεχής λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 250°C.

Κατασκευή 

Το σώμα του αναμιστήρα είναι κατασκευασμένο από αλουμινιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Η αξονική φτερωτή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που διευκολύνει την αφαίρεση της αιθάλης και των καταλοίπων καύσης κατά την συντήρηση του. Ο κινητήρας διαθέτει ειδικά ρουλεμάν λίπανσης χωρίς συντήρηση. Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και προστατεύεται από ενισχυμένο περίβλημα. Ο ανεμιστήρας μπορεί εύκολα να ανοίξει, να καθαριστεί και επίσης να γίνει ο καθαρισμός της καμινάδας χωρίς εμπόδια. Ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με χαλύβδινο πλέγμα για να εμποδίζει τα πουλιά να διεισδύουν στην καμινάδα.


* Κατανάλωση ενέργειας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ° C.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα για τα παραπάνω μοντέλα είναι ρυθμιζόμενη.
Κατηγορία προστασίας κινητήρα IP54
Κατηγορία μόνωσης F

 

Επίπεδα θορύβου

Η στάθμη ηχητικής πίεσης στο εξωτερικό περιβάλλον Lw (dB) μέτρηση σύμφωνα με το ISO 3744
Ανοχή +/- 3 dB
Lw = εφέ ήχου σε dB (αναφορά: 1pW)
Lp = επίπεδο θορύβου dB (A) σε απόσταση 10 m από τον ανεμιστήρα για ημικυκλικό εύρος.
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το παρακάτω διάγραμμα χωρητικότητας είναι μόνο για απεικόνιση. Για να υπολογίσετε το σωστό μέγεθος ανεμιστήρα επικοινωνήστε με την exodraft ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό.

Οι τιμές χωρητικότητας μετρώνται σε καυσαέρια σε θερμοκρασία 20°C. Οι αποδόσεις του ανεμιστήρα αλλάζουν καθώς αλλάζει η θερμοκρασία των καυσαερίων. Η διόρθωση χωρητικότητας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Ps20 = Pst × (273 + t)/293
Ps = Στατική πίεση
t = Θερμοκρασία σε °C


Παράδειγμα:
Απαιτήσεις συστήματος: 500 m3/h, 90 Pa στους 180 °C
Επιλογή ανεμιστήρα: 500 m3/h, 139 Pa στους 20 °C

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.