Ανεμιστήρες RSV

 

Χρήση

Για λέβητες και τζάκια που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, βιομάζα, φυσικό αέριο ή πετρέλειο. Συνεχής λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 250°C.

 

Κατασκευή

Το σώμα του ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Στα μοντέλα RSV009-016, η αξονική φτερωτή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που διευκολύνει την αφαίρεση της αιθάλης και των καταλοίπων καύσης κατά την συντήρηση του. Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου, ανθεκτικός στη θερμότητα, ασύγχρονος με ειδικά ρουλεμάν λίπανσης χωρίς συντήρηση και προστατευται από τα καυσαέρια. Ένας ειδικά ψυχόμενος τροχός πτερυγίων και οπές ψύξης εξασφαλίζουν ασφαλή ψύξη του κινητήρα.Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και προστατεύεται από ενισχυμένο περίβλημα. Ο ανεμιστήρας μπορεί εύκολα να ανοίξει, να καθαριστεί και επίσης να γίνει ο καθαρισμός της καμινάδας χωρίς εμπόδια. Ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με χαλύβδινο πλέγμα για να εμποδίζει τα πουλιά να διεισδύουν στην καμινάδα.

* Κατανάλωση ενέργειας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα για τα παραπάνω μοντέλα είναι ρυθμιζόμενη.
Κατηγορία προστασίας κινητήρα IP54
Κατηγορία μόνωσης F

 

Επίπεδα θορύβου

Η στάθμη ηχητικής πίεσης στο εξωτερικό περιβάλλον Lw (dB) μέτρηση σύμφωνα με το ISO 3744
Ανοχή +/- 3 dB
Lw = εφέ ήχου σε dB (αναφορά: 1pW)
Lp = επίπεδο θορύβου dB (A) σε απόσταση 10 m από τον ανεμιστήρα για ημικυκλικό εύρος.
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το παρακάτω διάγραμμα χωρητικότητας είναι μόνο για απεικόνιση. Για να υπολογίσετε το σωστό μέγεθος ανεμιστήρα επικοινωνήστε με την exodraft ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

Οι τιμές χωρητικότητας μετρώνται σε καυσαέρια σε θερμοκρασία 20°C. Οι αποδόσεις του ανεμιστήρα αλλάζουν καθώς αλλάζει η θερμοκρασία των καυσαερίων. Η διόρθωση χωρητικότητας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Ps20 = Pst × (273 + t)/293
Ps = Στατική πίεση
t = Θερμοκρασία σε °C


 
Παράδειγμα:
Απαιτήσεις συστήματος: 500 m3/h, 90 Pa στους 180°C
Επιλογή ανεμιστήρα: 500 m3/h, 139 Pa στους 20°C

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.